Добродошли на АгроЛиб!

Циљ нам је да на једном месту окупимо све организације и појединце који учествују у пољопривредној производњи, да би разменом знања унапредили како своју производњу, тако и пољопривреду у Србији уопште.

Сајт АгроЛиб је део пројекта АгроЛиб-Ја који реализује Народна библиотека у Јагодини. Садржаји сајта АгроЛиб обухватају и теме које се баве старим занатима и сеоским туризмом.


Пeти гoдишњи стручнo-нaучни скуп Зajeдницe мaтичних библиoтeкa Србиje, БИБЛИOНET 2011, одржан је у Jaгoдини од 22. до 24. jуна 2011. године. Тема скупа је Недосегнути корисници. Део програма је одржан и у сеоској библиотеци у Багрдану, која је део АгроЛиб пројекта.


Народна билиотека у Јагодини је покренула нови сајт – АгроЛиб пијацу. Пијаца је место за све оне који траже или нуде производе и услуге из области пољопривреде, старих заната или сеоског туризма. Свако се може регистровати и самостално уврстити своје производе у базу. Уколико Вам је потребна помоћ контактирајте неког од чланова АгроЛиб тима.