Предавање о пчеларству у Багрдану и Главинцима

О припреми пчелињих друштава за зимовање, пролећном развоју пчела и заштити пчела од болести, говорио је проф. др Мића Младеновић на предавањима која су одржана у сеоској библиотеци у Багрдану и Дому културе у Главинцима. Проф. др Мића Младеновић редовни је професор на Пољопривредном факултету у Земуну Универзитета у Београду. Интересовање за ова предавања је било огромно и оба предавања су имала енормну посећеност. На предавања у оба села су дошли многобројни пчелари из околних села.
Предавање је било изразито едукативно и посебно значајно за младе пчеларе јер већина старијих пчелара је већ сарађивала са уваженим професором. После предавања пчелари су постаљали питања на која је угледни пчеларски стручњак давао исцрпне одговоре. Ово предавање је било изузтено и по томе што поред огромног теоријског знања проф. др Мића Младеновић поседује и завидно знање из праксе јер се и сам бави узгојем пчела и производњом меда.

Проф. др Мића Младеновић је објавио више од 200 научних радова у међународним и домаћим часописима са рецензијом, у зборницима радова на међународним и домаћим скуповима, од чега 84 самостално и 117 као коаутор, 124 стручна рада, три уџбеника и два поглавља у монографијама. Учествовао је у реализацији једног међународног и десет домаћих пројеката које је финансирало Министарство за науку и технолошки развој и 19 које је финансирало Министраство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, од чега је био руководилац у 16 развојних пројеката, елабората о заштити геогеафског порекла и едукацији пчелара Србије. Патентирао је 5 нових производа код завода за заштиту интелектуалне свијине. Био је ментор или члан комисија за одбрану у 165 дипломских радова у Београду, Бања Луци и Приштини, од чега као ментор у 162 рада, 6 магистарских теза, 6 специјалистичких радова и 3 докторске дисертације, а сада је ментор 5 докторских дисертација. Добитник је више десетина захвалница и диплома друштва пчелара Србије, БиХ и Црне Горе, Плакете Савеза Куд-ова Београда (1984), Плакете града Ћуприје (1988), Златне значке Савеза пчеларских организација Србије (1991), златника града Београда (1992)., дипломе СПОС-а «Јован Живановић» (1996), и признања «Златна кап» од стране Тимомеда 1998 и 2003.године.
Био је председник Савеза пчелара Југославије (2000-2004.), потпредседник Друштва пчелара Београд (1991-2000), в.д.уредник часописа «Пчелар» (2000/2001), у више мандата члан и председник Издавачког савета и уређивачког одбора (1991-2005) истог часописа, председник међународне Комисије за оцењивање меда и других пчелињих производа на Пољопривредном сајму у Новом Саду (1998-2010), почасни члан Асоцијације професионалних пчелара Срије и Асоцијације узгајивача матица Србије, члан Научно стручног Савета Министарства пољопривреде (1998-2003.), и члан Биотехничког већа Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској Митровици (2002-2010). Био је шеф Катедре за воћарство (2006-2008) и директор Института за воћарство и виноградарство, односно председник Наставно научног већа истог одсека (2007-2009) и в.д. директор ФОД «Радмиловац» у 2008.години. До сада је организовао XVII научно стручних саветовања са међународним учешћем, XXII позивне и продајне изложбе пчелињих производа и 3 сајамске изложбе- Град меда на сајму прехране у Београду.

Оставите одговор

Close Menu