Пољопривредне библиотеке у Јагодини, Србија

Оснивачким актом – Указом краља Петра од 27. април 1909. године – утемељује се Јавна библиотека у Јагодини. Народна библиотека у Јагодини данас је модерна установа са дугогодишњом традицијом у раду са књигом, у неговању и задовољавању културних и образовних потреба својих грађана. Главна је, матична библиотека за Поморавски округ и представља чвориште библиотечко-информационог система ове регије. Добитник је многих престижних награда међу којима je најбитнијa: Сурепова награда (80-тих година 20. века), највеће признање у српском библиотекарству. Пројекат АгроЛиб Ја је добио четири међународне награде: од америчке организације Бијонд Аксес (Beyond Access) за оригиналност и иновативност, WSIS 2013 награду за изузетност, почасну награду за друштвену интеграцију 2013 од ЕРСТЕ фондације и Председничку награду за најбољи иновативни библиотечки пројекат 2014. године од Америчког библиотечког друштва. Члан је организације Beyond Access са седиштем у Вашингтону, чији је слоган: Ми верујемо да библиотеке могу покренути друштвени и економски развој.
• Поред сталне тежње да се унапређују библиотечке услуге и проширује круг корисника, Библиотека чини покушаје и успева у томе, да се наметне и као центар локалне заједнице, као својеврсно информационо средиште. Пројекат АгоЛиб Ја (Пољопривредне библиотеке у Јагодини) је понудио потпуно нови присуп у ревитализацији мреже сеоских библиотека и употребе нових информационих технологија. Пројекат АгроЛиб Ја покренула је Народна библиотека у Јагодини, априла 2010. године, захваљујући средствима међународна организација ЕИФЛ (Electronic Information for Libraries).
За успех пројекта кључну улогу има подршка локалне самоуправе града Јагодине. Партнери у пројекту су Скупштина града Јагодине, Агенција за мала и средња предузећа и регистрована пољопривредна домаћинства, Пољопривредна саветодавна сручна служба у Јагодни и Канцеларија за економски развој града Јагодине, које обезбеђују различите обуке за пољопривреднике, пољопривредне експертизе и информације.
• Данас, у пет села јагодинске општине постоје функционалне библиотеке са бесплатним интернет приступом, књигама и часописима из области пољопривреде. Библиотеке су опремљене савременим информационим и комуникационим технологијама омогућавају корисницима већи приступ информацијама и могућност у учешћу развоја заједнице.
• Кључна достигнућа:
Преко 900 пољопривредника, данас, редовно долазе у сеоске библиотеке и користе АгроЛиб Ја услуге. То су:
Стручна пољопривредна предавања
Размена искустава
Пољопривредни часописи и литература
Онлајн тржиште – АгроЛиб пијаца
Бесплатан приступ интернету и ИТ обукe
19
• За три године око 200 пољопривредника је обучено да користе интернет – а 87% пољопривредника из села које имају сесоку библиотеку кажу да користе интернет у библиотеци када траже пољопривредне информације. Користећи компјутере и интернет у библиотеци, пољопривредници повећавају своју информациону писменост, у чему им помажу библиотекари.
• За само три године, више од 1.000 пољопривредника је присуствовало панел дискусијама и сртучним пољопривредним предавањима. Пољопривредна производња се унапређује и захваљујући информацијама из пољопривредних часописа и књига или са стручних предавања у библиотекама. Захваљујући помоћи сеоских библиотекара и партнера на пројекту, пољопривредници лакше долазе до информација о расположивим државним субвенцијама и подстицајима.
• Креиран је сајт www.agrolib.rs намењен пољопривредницима, људима који се баве старим занатима и сесоким туризмом. Пољопривредници имају прилику да размене искуства и примере добре праксе у својим сеоским библиотекама и преко онлајн портала. Њихова финансијска ситуација се побољшава бесплатним рекламирањем на интернет пијаци за пољопривреднике АгроЛиб пијаца.
Пројекат има следеће циљеве:
-Да сеоске библиотеке постану информациони и комуникациони центри локалних заједница и да имају књижну грађу и садржаје за све становнике те локалне заједнице (децу, ђаке, високообразоване, пензионере, пољопривреднике…)-Да се организовањем едукација у сеоским библиотекама помогне пољопривредницима да унапреде пољопривредну производњу или отпочну нове бизнисе из области пољопривреде (коришћењем књига и часописа из пољопривреде, организовањем стручних предавања, разговора и трибина у циљу представљања примера добре праксе…).-Организовањем обуке за пољопривреднике за учење компјутерских вештина и информационо описмењавање ( проналажење одређених сајтова, позива за субвенције, попуњавање формулара…) помоћи пољопривредницима да користе нове информационе технологије као могућност и извор информација за доделу постицајних и других средстава од Владе Републике Србије, као и за развој пољопривредног бизниса .-Помоћ пољопривредницима да бесплатно преко веб портала продају своје производе. Јагодинска библиотека им је понудила портал АгроЛиб пијаца.
• Главни циљеви пројекта:-Развој већ постојеће мреже сеоских библиотека у модерне сеоске библиотеке, које одговарају потребама модерног становника сеоске локалне заједнице и повећање броја корисника библиотечких услуга-Побољшање пољопривредне производње и смањење сиромаштва
• Корисници обухваћени пројектом:
-Становници села, пољопривредници посебно-Актери у заједници, посебно они који раде са пољопривредницима• МисијаКвалитетан и доказано успешан модел Пољопривредне библиотеке Јагодине учинити доступним и општепознатим и парадигматичним за развој библиотекрства у Србији.
• Визија
Сеоске библиотеке Србије укључене у мрежу модерних пољопривредних библиотека Србије постају снажни информациони центри заједнице чије услуге грађани радо користе.• Пројекат АгроЛиб Ја и пројекти других библиотека са сличним идејама, показују да сеоске библиотеке треба да добију нову улогу у савременом библиотекарству. Оне би требало да постану образовни, информациони, комуникационе и културни центри у својим локалним заједницама.Сеоске библиотеке могу да буду покретачи друштвених и економских промена у својим локалним заједницама и шире.
Детаљан опис пројекта
• Контекст и потребе (оправданост пројекта)
У Србији постоји мрежа од 311 сеоских библиотека, које, углавном немају нове књиге, нити услуге које су прилагођене потребама становницима сеоских локалних заједница. Српске сеоске библиотеке се не одржавају и не развијају се, па имају све мање корисника, многе се затварају и гасе се. Око половина становника Србије живи у руралним подручјима и немају готово ни један облик јавне библиотеке за коришћење. Такође проблем у српским руралним срединама је информациона неписменост и сиромаштво. Мрежа сесоких библиотека, препозната као место у коме пољопривредници уче да користе предности нових информационих технолоија, место за професионалну едукацију, размену знања и искустава, али место које има садржаје и за друге становнике села, би постале модерне библиотеке које би ишле у сусрет корисницима 21. века.
Ревитализацијом већ постојеће мреже сесоких библиотека у Србији и увођењем нових садржаја и сервиса који би одговорили захтевима становника сеоске локалне заједнице, сеоске библиотеке би постале информациони, комуникациони и културни центри својих локалних заједница. (По узору на пројекат Пољопривредне библиотеке у Јагодини)
• Планови за развој пројекта
Успешан модел Пољопривредне библиотеке развијен у Јагодини може да се пренесе и примењује у све српске сеоске библиотеке. Процес преноса знања заснован је на учењу библиотекар-библеотекару као опрабано успешној и ефективној методи: ментори библиотекари своје знање и искуство континуриано преносе колегама у новим срединама (модел менторства), док на семинару библиотекари-тренери своје искуство директно преносе колегама који обављају исту врсту посла. На семинару се поред презнетација води и отоврена дискусија чиме се кроз интерактивност обезбеђује максимализација ефеката.

Close Menu