Закони

Назив документа
Преузми документ
Година доношења
Закон о изменама и допунама закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју Донет 2015. год.
Закон о изменама и допунама закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
Закон о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју

Уредбе

Назив документа
Преузми документ
Година доношења
Уредбу о утврђивању годишњег програма коришћења средстава буџетског фонда за шуме Републике Србије у 2015.години 

Пољопривредна газдинства

Назив документа
Преузми документ
Година доношења
Правилник о изменама правилника о упису у регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства Донет 2015. год.

Основни подстицаји за биљну производњу

Назив документа
Преузми документ
Година доношења
Правилник о изменама правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубривоДонет 2016. год.
Правилник о изменама и допунама правилника о садржини декларације и упутства за примену средстaва за заштиту биља, као и специфичним захтевима и ознакама ризика и упозорења за човека и животну средину и начину руковања испражњеном амбалажом од средстава за заштиту биљаДонет 2015. год.
Правилник о мерама за откривање, спречавање ширења и сузбијање штетног организма Anoplophora chinensis (Thomson) и Anoplophora malasiaca (Forster)Донет 2015. год.
Правилник о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих подстицаја 
Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за гориво 
Правилник о изменама и допунама о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво 
Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво 

Подстицаји за квалитетна приплодна грла

Назив документа
Преузми документ
Година доношења
Правилник о подстицајима за квалитетна приплодна грлаДонет 2016. год.
Правилник о подстицајима за квалитетна приплодна грлаДонет 2015. год.
Правилник о одстицајима у сточарству за краве дојиљеДонет 2015. год.
Матичена приплодна грлаДонет 2014. год.
Матичена приплодна грлаДонет 2013. год.

Подстицаји за товна грла

Назив документа
Преузми документ
Година доношења
Правилник о подстицајима у сточарству за тов јунади, свиња, јагњади и јарадиДонет 2016. год.
Правилник о подстицајима у сточарству за тов јунади, свиња, јагњади и јарадиДонет 2015. год.
Подстицаји за тов јунади, свиња и јагњадиДонет 2014. год.
Подстицаји за тов јунади, свиња и јагњадиДонет 2013. год.

Подстицаји за пчеларство

Назив документа
Преузми документ
Година доношења
Измена правилника за пчеле 
Правилник за пчеле 

Подстицаји за инвестирање у примарну пољопривредну производњу

Назив документа
Преузми документ
Година доношења
Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди кроз подршку у примарну производњу биљних култураДонет 2016. год.
Правилник о подстицајима за инвестиције у пољопривреди кроз подршку у примарну сточарску производњуДонет 2016. год.
Правилник о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњуДонет 2015. год.

Подстицаји за непољопривредну активност

Назив документа
Преузми документ
Година доношења
Правилник о подстицајима за унапређење економских активности на селу 
Подстицаји за непољопривредне активности 

 

Подстицаји за вишегодишње засаде

Назив документа
Преузми документ
Година доношења
Правилник о подстицајима програмима за инвестиције у пољопривреди за унапређење конкурентности и достизање стандарда квалитета кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмељаДонет 2016. год.
Подстицај за вишегодишње засаде 
Правилник о измени и допуни правилника о садржини и начину вођења виноградарског регистра, као и о обрасцу захтева за упис у виноградарски регистар 
Правилник о садржини и начину вођења виноградарског регистра, као и о обрасцу захтева за упис у виноградарски регистар 

Остали правилници

Назив документа
Преузми документ
Година доношења
Правилник о измени и допуни правилника о условима и начину коришћења подстицаја и подршку инвестицијама у прераду и маркетинг у сектору млека, меса, воћа, поврћа и грожђаДонет 2016. год.
Правилник о изменама правилника о обрасцу и садржини програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развојаДонет 2016. год.
Правилник о подстицајима за очување животињских генетичких ресурсаДонет 2015. год.

Регреси

Назив документа
Преузми документ
Година доношења
Правилник о изменама правилника о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубривоДонет 2016. год.
Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за гориво 
Правилник о изменама и допунама о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво 
Правилник о условима, начину и обрасцу захтева за остваривање права на регрес за ђубриво 
Close Menu