Летњи радионице у сеоским библиотекама

Некада, сеоске библиотеке на територији јагодинске општине биле су културни центри  и седишта друштвеног живота сеоског становништва.  Последњих деценија, услед различитих друштвених збивања, сеоске библиотеке губе своју функцију и почињу да деле судбину села које је доведено на маргину друштвене лествице. Народна библиотека Радислав Никчевић у Јагодини, у оквиру пројекта АгроЛиб-Ја започела је процес ревитализације постојеће мреже сеоских библиотека у селима Багрдан, Бунар, Главинци и Глоговац. Након спровођења пројекта АгроЛиб- Ја у трајању од годину дана, ревитализоване су библиотеке, обновљени су књижни фондови, уведен је интернет и формиран је интренет сајт за потребе рекламирања пољопривредних произвођача. Едуковани су пољопривредни произвођачи у оквиру школе компјутера и путем стручних предавања из различитих домена пољопривредне производње. Обучени су и сеоски библиотекари за коришћење нових комуникационо-информационих технологија у циљу ефикаснијег  пружање услуга у оквиру новоустановљених библиотечких сервиса.
Поред пољопривредних произвођача који су циљна група пројекта АгроЛиб –Ја, корист од пројекта имају и други становници сеоских средина. Посебан допринос пројекта огледа се у томе што су млади у великом броју почели да користе услуге и садржаје  библиотека а посебно влада велико интересовање за интернетом  који је бесплатан за све кориснике. Због тога је  одлучено је да се у склопу пројекта АгроЛиб током летњих месеци док трају пољопривредни радови (када су пољопривредници заузети и немају времена за праћење библиотечких садржаја) и док су школска деца на распусту (када имају вишак слободног времена),  спроведе акција одржавања дечјих радионица у сеоским библиотекама.
Дечје летње радионице се одржавају већ четири године у библиотеци Радислав Никчевић у Јагодини за децу из градске средине. Ове године у ову акцију су укључена и деца у сеоским срединама.
ves-20-08-11-1   У оквиру летње акције у сеоским библиотекама су  организоване едукативне и креативне радионице. Радионице се практикују како би се учесници упознали са неким новим садржајима, најчешће у слободно време. Радионица по својој суштини јесте различита од предавања али се ови методи најчешће међусобно допуњују. Циљ сваке радионице је да се учесници усмеравају ка неком заједничком раду,  стицању знања и вештина или изради неких конкретних производа – плаката, цртежа, различитих украсних или примењивих предмета, уз присуство водитеља који усмерава рад.
Радионице имају јасно дефинисана правила која објашњавају како се у њима ради, имају своје облике и технике рада и технике провере њихове успешности, али оно што је заједничко за сваку радионицу јесте да она подразумева лично и активно залагање сваког учесника, разноврсност комуникације, поштовање различитости, развој толеранције и међусобног прихватања, размену личног искуства и развој позитивног ауторитета. Због свега тога, циљ ове акције је да се започне са праксом квалитетног организовања слободног времена деце у оквиру нових библиотечких садржаја током летњих месеци за време трајања школског распуста.
На основу прелves-20-08-11-4иминарних разговора са сеоским библиотекарима одабране су и одржане следеће радионице:
1. У библиотеци у Бунару је 12.08.2011. одржана радионица Енглески кроз забаву, водитељ је била Јелена Рајић, библиотекар Одељења стране књиге библиотеке у Јагодини. Група је имала 15 детета различитог школског узраста. С обзиром на разноврсност узраста полазника радионица је обухватила примарни курс који је имао забаван и атрактиван карактер јер је циљ био да се што више деце анимира за  учење енглеског језика.ves-20-08-11-2
2. У Багрдану је 16.08.2011. одржана Ликовна радионица на тему Моја омиљена књига-илустрација. Водитељ је била Јасна Милошевић, библиотекар Дечјег одељења библиотеке у Јагодини а асистент водитеља Снежана Вулић. Радионицу је похађала група сачињена  од  10 детета школског узраста.  Водитељи су на почетку радионице урадили  кратак интрервју са децом како би од сваког детета добили повратну информацију  о  теми радионице односно  о њиховој омиљеној књизи  и разлозима да исту илуструју. Због  принципа едукација кроз забаву и слободног одабира конкретне  теме и садржаја од стране полазника,  испољила се у потпуности креативност и спремност деце на сарадњу са водитељима. Резултат свега на крају су биле  маштовите илустрације различитих  књига  и јунака књига којима је библиотека у Багрдану обогаћена.
3. 17.08.2011. уves-20-08-11-3 Главинцима је одржана Оригами радионица. Водитељи ове радионице биле су библиотекарке Јасна Милошевић и Снежана Вулић из библиотеке у Јагодини. Групу је сачињавало 15 детета. Ова радионица је била једна од најатрактивнијих, где су деца показала изузетно интересовање за савладавање нове технике и овладавање вештином израде различитих  предмета  од папаира као на пример: капа, брод, ждрал и сл. Значајну помоћ у реализовању ове радионице библиотекари су имали од стране  деце Андријане и Александре које су практично показивале Оригами технику и биле су већ  активни учесници многобројних  досадашњих библиотечких радионица и догађаја. Након завршетка ове радионице видно је било задовољство свих учесника као и сеоске библиотекарке због овладавања новом вештином  коју ће моћи да обогаћују и самостално да користе у каснијем раду.
4. У Глоговцу је 18.08.2011. одржана радионица на тему Чудесни диносауруси уз видео презентацију и квиз за учеснике. Ова радионица је била најпосећенија и обухватила је 30 најмлађих учесника. Водитељ је била Снежана Вулић, библиотекар Одељења за културне програме библиотеке у Јагодини, а асистент водитеља били су Јасна Милошевић и Ивица Лазаревић. Поред едукативног карактера који се огледа у томе што су деца (углавном предшколског узраста) сазнала много тога што нису знала о овој изумрлој животињској врсти, ова радионица је имала и забавно такмичарски дух. Организован је и квиз који је имао за циљ да у оквиру конципираних питања примерених узрасту подстакне децу на размишљање и маштање о теми каквим је све животињским врстама била настањена Земља пре више милиона година. На крају квиза сви  учесници су добили на поклон Гороцвет, часопис за децу који издаје библиотека у Јагодини.
У склопу ове акције сеоским библиотекама је Народна библиотека у Јагодини поред поменутог часописа Гороцвет поклонила и књиге за децу и материјал за ликовне радионице. Сеоски библиотекари ће тако убудуће моћи и самостално да организују овакве и сличне садржаје  за децу.
На крају првог циклуса одржаних дечјих радионица у сеоским библиотекама у  Багрдану, Бунару, Глоговцу и Главинцима, општи је утисак да су деца у сеоским срединама вома заинтересована и вољна да  буду активни учесници сличних догађаја и желе да учећи нешто ново,  креативно и маштовито  проведу своје слободно време.
Поред ове акције коју је спровела Народна библиотека Радислав Никчевић у Јагодини у свим сеоским библиотекама обухваћених пројектаом АгроЛиб,  библиотека у Главинцима самостално  током лета спроводи акцију Распуст у библиотеци, у оквиру које се организују литерарна, глумачка, певачка и етно секција. Такође се одржавају и занатске радионице: плетење, вез, ткање-домаћа радиност. Деца су веома активна и у оквиру фолклорне секције која има дугу традицију у овом селу.

Close Menu