Бесповратна средства за прикључну механизацију и опрему

Бесповратна средства за прикључну механизацију и опрему

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде и заштите животне средине доноси Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина, опреме и квалитетних приплодних грла за унапређење примарне пољопривредне производње.

Примарна производња биљних култура, у смислу овог правилника, обухвата производњу:

 1. житарица;
 2. индустријског биља;
 3. ароматичног и лековитог биља;
 4. поврћа;
 5. воћа;
 6. грожђа;
 7. цвећа.

Примарна сточарска производња, у смислу овог правилника, обухвата производњу:

 1. млека (крављег, овчијег и козијег);
 2. меса и јаја (тов јунади, тов у систему „крава-теле”, производња прасади за тов, одгој оваца, коза и живине ради производње меса и јаја);
 3. конзумне рибе;
 4. меда и других пчелињих производа.

Право на подстицаје остварују лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, и то:

 1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
 2. предузетник;
 3. привредно друштво;
 4. земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу;
 5. средња школа;
 6. научноистраживачка организација у области пољопривреде.

Поступак за оствaривање права на подстицаје покреће се подношењем захтева за одобравање права на подстицаје министарству надлежном за послове пољопривреде – Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину, у периоду од 15. априла до 1. јула текуће године.

Подносилац захтева може поднети само један захтев за одобравање права на подстицаја.

Захтев за остваривање права овог члана може се поднети за један или више подстицаја при чему захтев може обухватити једну или више инвестиција у оквиру одговарајуће врсте подстицаја.

Процентуални износ подстицаја за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди утврђује са према месту пребивалишта, односно седишта подносиоца захтева у складу са посебним прописом који одређује подручја са отежаним условима рада у пољопривреди.

Подстицај износи 50% од инвестиције без ПДВ-а, а уколико је корисник подстицаја са местом пребивалишта у насељу са отежаним условима рада у пољопривреди, подстицај износи 65% од инвестиције без ПДВ-а.

Списак насеља са отежаним условима рада у пољопривреди, можете пронаћи ОВДЕ.

Укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у једној календарској години је 3.000.000 динара.

Изузетно, право на подстицаје за 2017. годину остварује и лице  које је у потпуности реализовало инвестицију  у периоду од 16. октобра 2016. године до дана подношења захтева за исплату подстицаја.

Оно подносиоци захтева који не доставе потврде које се по правилнику траже, него пошаљу захтев без њих треба да знају да ће Управа за аграрна плаћања проверити по службеној дужности стање дуга по основу  пореза, али треба и да пазе да у моменту провере немају пореског дуга. Најбоље решење је потврде доставити уз захтев.

Обавештење само за пољопривреднике са територије АП Војводине

Покрајински секретаријат  за пољопривреду, водопривреду и шумарство обавештава пољопивредне произвођаче са територије АП Војводине који желе да остваре беспровратна средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије о следећем:

ПОТВРДУ коју је до сада издавао Покрајински секретаријат  за пољопривреду, водопривреду и шумарство, а која доказује да подносилац пријаве није користио подстицајна средства која додељује овај секретаријат за исту намену се више НЕЋЕ ИЗДАВАТИ.

Покрајински секретаријат  за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Министарство пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије – Управа за аграрна плаћања ће податке о корисницима подстицајних средстава размењивати по службеној дужности у директној комуникацији.

 

 

Оставите одговор

Close Menu