Акредитовани семинар Иновације и трендови у јавним библиотекама

Акредитовани семинар Иновације и трендови у јавним библиотекама

Акредитовани семинар Иновације и трендови у јавним библиотекама одржан је у Матичној библиотеци „Светозар Марковић“ у Зајечару, у петак 26. маја 2017.

Осим библиотекара из Зајечара, присуствовали су и библиотекари из Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу, Народне библиотеке „Стеван Сремац“ из Сокобање, Библиотеке у Бољевцу и 5 школских библиотека. Укупно 38 полазика.

Акредитовани програм састојао се из две веће тематске целине. Уводно предавање посвећено је иновацијама, разумевању појма иновације, алатима и ресурсима за иновације у јавним библиотекама, иновативним пројектима. Као добар пример наведен је пројекат Пољопривредне библиотеке у Јагодини.   Други део предавања био је посвећен IFLA и ALA трендовима у библиотекарству.

Након тога, уследила је вежба која се радила у седам група. Циљ вежбе је био да се препознају  проблеми у локалним заједницама и библиотекама полазника и да се поставе основна полазишта за решење проблема. Библиотекари су радили у групама и своје идеје су представили кроз осмишљавање звучног и упечатљивог наслова, дефинисање проблема и одређивање циљева и задатака, одређивање неопходних ресурса и партнера, као и представљање пројектних активности и мерљивих резултата.

Прва група је представила пројекат Библиотека на базену, друга је представила Библиотеку у дому, намењено особама које из неких разлога не могу да дођу у Библиотеку, трећа је имала програм за децу ометену у развоју, четврта је имала задатак уређење дворишта испред Библиотеке. Пету групу су чинили школски библиотекари који су осмислили програм за библиотеку у природи, тј. школском дворишту. Шеста група осмислила је програм за социјално угрожене грађане свих старосних група и седма група имала је пројекат Етно space, кутак за очување народне традиције.

Након тога, полазницима су свечано уручене Потвде о присуствовању акредитованом програму сталног стручног усавршавања.

Оставите одговор

Close Menu